ГЕРБ Меню
105

Александър
Кьосев

Международни отношения

Александър Кьосев е заемал позицията секретар на Студентска асоциация за изследване на международните отношения, в последствие в продължение на година е и неин заместник-председател през мандат 2019 – 2020 г. През това време е бил част от гражданския съвет към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. От 2020 до сега е зам.-председател на EDS (European Democrat Students) в комисията по енергетика и устойчивост, част от ЕНП.

105
Александър

Образование:
Студент IV курс „Политически науки с международни отношения“ в Университет за национално и световно стопанство, София

Професионален опит:
Заемал е позицията секретар на Студентска асоциация за изследване на международните отношения, в последствие в продължение на година е и неин заместник-председател през мандат 2019 – 2020 г. През това време е бил част от гражданския съвет към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. От 2020 до сега е зам.-председател на EDS (European Democrat Students) в комисията по енергетика и устойчивост, част от ЕНП.
Владее английски език и немски език.